Essentiecoaching Utrecht

‘Ik wil zo graag mijn hart volgen, maar ik weet niet wat mijn hart wil’.

Essentiecoaching kan inzicht geven in de patronen waarmee we dagelijks met elkaar omgaan en de uitnodiging om weer in verbinding te komen met jezelf.

Het is niet het leven waar we als mens mee worstelen, maar onze emotionele reactie op wat er zich in ons leven aandient. Het zijn onze emoties die ons in de weg zitten die we dan maar het liefst onderdrukken of gaan uitleven op de omgeving.

Door essentiecoaching kan er beter inzicht ontstaan in onderliggende, vaak onbewuste gevoelens van bijvoorbeeld angst, boosheid en verdriet, die vaak al in de kindertijd zijn ontstaan.

Uit angst mijden we verandering, zitten we vast terwijl verandering een constante is waarop we zouden moeten meebewegen.

Je gevoelens vertellen jou of iets wel of niet bij je past. Dit doe je door te kijken: word ik er blij van of krijg ik er een onprettig gevoel van? Geeft het me kracht of voel ik me erdoor verzwakt? Voel ik een ja of voel ik een nee?

Alles waar je weerstand tegen voelt kost energie. Alles wat moeiteloos gaat, kost je veel minder energie en geeft je kracht.

 

Waarom essentiecoaching?

Voor iedereen die worstelt met emoties en zichzelf beter wil begrijpen, vormt essentiecoaching een grote steun. Het ervaren van de eigen essentie geeft een grote kracht en een gevoel van vrijheid. Je leert stil te staan bij wat je nu precies voelt. Waar voel ik weerstand, waar voel ik spanning in mijn lijf?

Ongemerkt roepen we vaak gevoelens op, raken we gevoelige plekken bij elkaar en gaan we daarop weer reageren. Hier kunnen we veel hinder van ondervinden in onze contacten, zonder dat we begrijpen hoe dat nu komt. 

Essentiecoaching helpt mensen het contact terug te vinden met wie zij ten diepste zijn, dwars door alle aangeleerde patronen en overtuigingen over zichzelf en het leven heen.

Er kan beter inzicht ontstaan in onderliggende, vaak onbewuste gevoelens van bijvoorbeeld angst en boosheid, die vaak al in de kindertijd zijn ontstaan. Wanneer je dit in gaat zien en er ruimte aan geeft, zal je minder geladen gevoelens naar de omgeving gaan uitstralen en tot een meer bewuste uitwisseling komen.

Meer over emoties

Emoties horen bij de mens en naast lichaam en gedachten hebben ook emoties een belangrijke functie, ze geven ons feedback en sturing. Velen negeren hun emoties, omdat ze pijn doen, onhandig zijn in bepaalde situaties of gewoon niet serieus worden genomen. Anderen laten zich juist volledig sturen door emoties en denken niet meer nuchter na.                                                                                                  

We handelen doorgaans om (emotionele) pijn te vermijden of om plezier te vergroten. Als het specifiek over angst gaat, handelen we doorgaans niet, omdat we dan verstijven. We onderdrukken onszelf met angst en kiezen de makkelijkste weg. Als we die emoties negeren, waarmee we eigenlijk ons ware zelf onderdrukken, dan neemt grover geschut het over: je lichaam. Disbalans op emotioneel niveau zal zich dan ook fysiek gaan wreken in ziekten. En andersom: als wij emoties dus niet langer negeren, maar ernaar luisteren, kunnen we ziektes voor zijn.

Essentiecoaching en familie opstellingen

Als vervolg op de essentiecoaching heb ik ook trainingen in familie opstellingen gevolgd, gegeven door Franca Brullemans. Wat vooral veel toevoegt, is dat er een combinatie mogelijk is van deze familie opstellingen met craniotherapie. Tijdens de craniotherapie kan er nog beter op celniveau gevoeld worden hoe de onderliggende familiepatronen van invloed zijn op de fysieke en psychische weerstanden. Vaak ligt juist bij deze patronen de kern van veel problematiek.

Essentiecoaching Utrecht

 Meer informatie over mij en mijn praktijk kun je vinden bij 'over mij'. Mijn contactgegevens zijn terug te vinden bij 'contact'. 

Oriënterend gesprek

Het kan gebeuren dat je niet lekker in je vel zit en dat je wel wat hulp kunt gebruiken. Een oriënterend gesprek biedt de mogelijkheid om je meer inzicht te geven als je in een periode zit waarin je oploopt tegen het leven, wanneer je bijvoorbeeld een burn-out hebt of in een fase van rouw en verdriet bent. Dit kan veroorzaakt worden door het verlies van je partner, werk en andere ingrijpende ervaringen. Je ervaart dat het oude levenspatroon niet meer werkt en je weet nog niet hoe het anders moet.

Een oriënterend gesprek biedt de mogelijkheid om samen te kijken naar wat er juist in zo’n intense periode het meest behulpzaam zal zijn, wellicht in combinatie met craniotherapie.