Product
Fysiotherapie € 42,00
Craniotherapie - 1 uur € 100,00
Coaching - 1 uur € 100,00
Trauma behandeling - 1 uur € 100,00
Screening € 21,00
Orienterend gesprek - 1/2 uur € 50,00
Telefonische zitting per kwartier € 25,00
Toeslag bij uitbehandeling € 21,00
Waanneer er geen vergoeding is vanuit het alternatieve pakket is er een mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen. Zie opties hieronder.
Strippenkaart VIJF- ontvang 5 % korting op 5 Craniobehandelingen € 475,00
Strippenkaart TIEN- ontvang 10 % korting op 10 Craniobehandelingen € 900,00

In geval van verhindering wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Contracten

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en u kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is ook dan weer van belang.

DTF : Directe toegankelijkheid fysiotherapie

 

Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. 
Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. 
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Vergoeding Craniotherapie:

Craniotherapie en viscerale therapie worden door de meeste zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed. Hier is geen verwijzing voor nodig. Hoe hoog de vergoeding is verschilt per verzekeraar. Verder is het afhankelijk van het soort aanvullende polis dat u heeft afgesloten. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen. Craniotherapie valt onder “alternatieve therapieën” en bij sommige zorgverzekeraars onder “bewegingstherapie”.

 

Een lijst van de vergoedingen Craniotherapie voor 2024:

https://www.zorgwijzer.nl/pdf/3681.pdf?date=26-12-2022

De beroepsverenigingen waarbij ik aangesloten ben, zijn:

  • LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)
  • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
  • Ingeschreven in het kwaliteisregister voor fysiotherapeuten
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg